Noutăți

Transferuri: informații, cerere și dezlegare


01 Jul 2021


TRANSFERURI 2021 - PERIOADA DE TRANSFER IN ANUL 2021  ESTE CUPRINSA INTRE  01-31.07.2021

Pentru efectuarea transferului vor fi prezentate la FRTM urmatoarele acte:

a) cerere de transfer formulata de clubul sportiv care solicita  transferul, completata cu toate datele de identificare, semnaturile persoanelor autorizate  (in cazul sportivilor minori semnata si de parinte) numar de inregistrare si stampila.

b) dezlegare eliberata de clubul de la care sportivul se transfera, completata cu toate datele deidentificare, semnaturile persoanelor autorizate (in cazul sportivilor minori semnata si de parinte) numar de inregistrare si stampila.

c) carnetul de legitimare al sportivului

d) dovada achitarii taxei de transfer (copia ordinului de plata  in cazul viramentului bancar sau chitanta eliberata de FRTM, in cazul platii in numerar).  Aceste acte pot fi trimise intai  pe mail si apoi in originalla FRTM  cel mai  tirziu pina in ultima zi a perioadei de transfer (31 iulie data postei).

ADRESE EMAIL

NICOLAE STELIAN            stelantenismasa@yahoo.ro
OFFICE FRTM                   office@frtmromania.ro
Cereri de transfer

VEZI MAI MULTDezlegare

VEZI MAI MULT