Hotărâri Consiliu Director 12.09.2018

Membrii Consiliului Director al FRTM au decis, în ultima ședință din data de 12.09.2018, să aducă modificări sistemului de joc la competițiile de tenis de masă organizate de federație. Astfel, vor fi aduse modificări actualului sistem, pe modelul sistemului ETTU la toate categoriile de vârstă, la campionatele naționale pe echipe, cu excepția campionatului național pe echipe seniori.

FRTM va redacta și publica pentru fiecare competiție în parte noul regulament. Acesta va fi și tipărit într-o broșură specială care va fi distribuită tuturor celor interesați.

De asemenea, Consiliul Director a hotărât instituirea unei taxe de transfer și pentru jucătorii străini care vin să joace în România (aceștia vor avea același tratament ca și jucătorii români). Valoarea taxei respective rezultă din tabelul de taxe și vize al FRTM.

Nu în ultimul rând, membrii Consiliului Director au aprobat inserarea în regulament a unui articol care să dea dreptul directorului de concurs să ia orice măsură organizatorică pentru buna desfășurare a concursului. Regula se referă atât la competițiile individuale, cât și pe echipe.