Federația Română de Tenis de Masă solicită, pentru anul 2017, oferte pentru servicii de mentenanță și găzduire site, inclusiv adrese de mail. Se iau în considerare prețul cel mai scăzut, recomandări și spațiul alocat stocării datelor.

Ofertele se vor depune la sediul Federației, din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București până la data de 6 ianuarie, ora 12:00.
Clarificări se pot obține la telefon 0721376084, persoană de contact Gabriela Bocșan.